CNC s tvarovým olepovaním

Hľadáte CNC obrábacie centrá s tvarovým olepovaním? TEKMA dodá technologické riešenie od firmy Biesse a vďaka volitelnej výbave uspokojí aj toho najnáročnejšieho zákazníka.Biesse - Rover A Edge

CNC s tvarovým olepovaním


Popis stroja

Rover A Edge je jednoduché, kompaktné, vysokovýkonné obrábacie centrum umožňujúce olepovanie tvarových dielcov. Tento stroj sa dokáže dokonale prispôsobiť požiadavkám malých a veľkých stolárskych dielní vyžadujúcich výrobu dielcov s nadmernými veľkosťami, alebo pre bežnú výrobu malých výrobných dávok.

Podávanie lepidla prebieha počas obrábania prostredníctvom podávacieho systému pre lepidlo v granulách. Pri tavení sa používa len nevyhnutné množstva lepidla v granulách.
Zásobník pre automatické podávanie hrán, namontovaný na pojazde osi X umožňuje zmenu hrúbky hrany obsluhou v priebehu jediného obrábacieho cyklu.

Technické údaje

 • Pracovné pole X pre olepovanie: od 2300 do 4900 mm
 • Pracovné pole Y pre olepovanie: 1500 mm
 • Pracovné pole Z pre olepovanie: 10-60 mm
 • Konfigurácia: 4 alebo 5 os
 • Vŕtacia hlava: až do 30 vrtákov
 • Zásobník nástrojov: až do 28 pozícií

Kľúčové ukazovatele

Výkon

75

Konfigurovateľnosť

65

Cena

55Biesse - Rover B Edge

CNC s tvarovým olepovaním


Popis stroja

Olepovacie obrábacie centrá rady Rover B Edge umožňujú užívateľom vykonávať úkony obrábania tvarových a olepených dielcov na jednom stroji. Vďaka širokému rozsahu veľkostí, možnosti použitia rôznych obrábacích jednotiek a technológií je Rover B Edge ideálnym strojom pre stredne veľkých a veľkých výrobcov a výrobcov zaoberajúcich sa výrobou prototypov.

Synchro je manipulačné zariadenie s 4 riadenými osami ovládanými obrábacím centrom Rover. Odoberá dielce určené k obrábaniu z hromady, odkladá ich s odkazom na východzí bod obrábacieho centra a po dokončení úkonu obrábania ich odkladá na stanovište určené pre odloženie obrobených dielcov na hromadu.
Nová vŕtacia hlava BHC 42 môže byť osadená až 42 nezávislými nástrojmi pre samostatné a viacnásobné vŕtanie na hornom povrchu dielca. Vrátane automatického mazania a hrdla pre odsávanie triesok s automatickou aktiváciou počas činnosti obrábacej jednotky.

Technické údaje

 • Pracovné pole X pre olepovanie: od 2900 do 7460 mm
 • Pracovné pole Y pre olepovanie: od 1600 do 2200 mm
 • Pracovné pole Z pre olepovanie: 10-60 mm
 • Konfigurácia: 4 a 5 os
 • Vŕtacia hlava: až do 42 vrtákov
 • Zásobník nástrojov: až do 48 pozícií

Kľúčové ukazovatele

Výkon

90

Konfigurovateľnosť

95

Cena

80Biesse - Rover C Edge

CNC s tvarovým olepovaním


Popis stroja

Rover C Edge je nové olepovacie obrábacie centrum umožňujúce vykonávanie všetkých úkonov obrábania tvarovaných a olepovaných dielcov na jedinom stroji. Je určené pre ťažkú prevádzku, vyžadujúcu použitie veľkých nástrojov a agregátov.

Dvojitý pojazd osi Y umožňuje použitie 5-osovej jednotky nezávisle na použití 4-osovej jednotky, alebo vŕtacej hlavy.
Nová vŕtacia hlava BHC 42 môže byť osadená až 42 nezávislými nástrojmi pre samostatné a viacnásobné vŕtanie na hornom povrchu dielca. Vrátane automatického mazania a hrdla pre odsávanie triesok s automatickou aktiváciou počas činnosti obrábacej jednotky.
Nezávislá os Y umožňuje výmenu nástrojov v priebehu činnosti stroja s použitím najväčšieho možného počtu nástrojov dostupných v zásobníku. Podnos na vertikálnom reťazovom zásobníku urýchľuje úkon výmeny nástrojov.

Technické údaje

 • Pracovné pole X pre olepovanie: od 3785 do 5465 mm
 • Pracovné pole Y pre olepovanie: 1900 mm
 • Pracovné pole Z pre olepovanie: 10-60 mm
 • Konfigurácia: 5 os
 • Vŕtacia hlava: až do 42 vrtákov
 • Zásobník nástrojov: 44 pozícií

Kľúčové ukazovatele

Výkon

95

Konfigurovateľnosť

90

Cena

90


Potrebujete viac informácií?

Sme pripravení vám pomôcť